Begripstoetse is ‘n maklike manier om punte te behaal, tog is dit van die moeilikste om te beantwoord vir ons kinders.  Hulle verstaan nog nie alles nie en baie van die goed is vir hulle pleinweg Grieks!

Hoe om ‘n begripstoets te beantwoord:

 1. Lees eers die leesstuk sorgvuldig deur en dan die vrae.
 2. Onderstreep die instruksies om seker te maak jy verstaan wat gevra word. (vergelyk, beskryf, noem, haal aan, ens.)
 3. Lees dan die leesstuk WEER deur en daarna kan jy die vrae begin beantwoord.
 4. Verwys terug na die leesstuk met elke vraag.
 5. Beantwoord die vrae altyd in volsinne en gebruik jou eie woorde, behalwe wanneer hulle vra dat jy iets moet aanhaal. (As jy iets aanhaal, onthou om “aanhalingstekens” te gebruik.)
 6. Kyk hoeveel ‘n vraag tel sodat jy weet hoeveel inligting jy moet gee. Moenie ‘n paragraaf skryf as dit slegs 1 punt tel nie.
 7. Motiveer jou antwoorde. (Moenie net ja, nee, waar of vals skryf nie.)
 8. As jy nie seker is oor die antwoord nie, gaan na die volgende vraag, maar onthou om terug te kom na die vrae wat jy uitgelos het.
 9. Gaan deur jou antwoorde en maak seker van jou spelling en leestekens.

BELANGRIK:

Jy kan nie vir begripstoetse leer nie, maar met gereelde oefening kan dit vir jou waardevolle punte besorg.  Al die inligting is voor jou, gebruik die kans om punte te versamel.

 • Moenie oorhaastig wees nie.
 • Lees, lees en lees weer om seker te maak jy verstaan die vraag.
 • Verwys terug na jou leesstuk met elke vraag en moenie net dink jy onthou wat daar gestaan het nie.
 • Maak seker van jou spelling, leestekens en gebruik volsinne. Moenie onnodige punte in die water gooi nie.
 • Onthou dat die vrae gewoonlik chronologies gevra
 • Kyk op die volgende tabel oor wenke met betrekking tot sekere sleutel-woorde in die vrae.

 

Vraag Antwoord
Wie?  Volgens wie? ‘n Persoon
Wat?  Watter? ‘n Gebeurtenis
Hoe? ‘n Manier, aksie of metode.
Hoeveel? ‘n Getal.
Hoekom?  Waarom? ‘n Rede of gebeurtenis.
Waar?  Waarin?  Waarheen?  Waarop? ‘n Plek.
Wanneer? ‘n Tyd / datum.
Is, het, sal…? Ja of nee in ‘n vol sin met omskrywing.
Wat word bedoel…?  Wat dink jy…? Gee jou mening.
Beskryf / verduidelik Gee omskrywing.
Bewys / Hoe weet jy? Gee ‘n rede, haal uit leesstuk aan.
Noem of lys Gee net die antwoorde in die kortste vorm.
Gee ander woord vir Sinoniem.
Sê of stelling waar of vals is. Waar of vals met ‘n rede.
Onderskei Dui verskille aan.

 

Hier is ‘n bladsy wat uitgedruk kan word wat ‘n paar wenke gee vir Begripstoetse.  Baie sterkte!  Eksamens is om die draai.  Maak gerus gebruik van ons opsommings dit vergemaklik die leerproses.

Wenke vir begripstoetse – klik hier om ‘n pdf bladsy af te laai en uit te druk vir jou kind!

Melanie Eyssell

info@summariessa.co.za

www.summariessa.co.za

www.facebook.com/summariessa